Kad i kako je počelo…

Poceli smo sa radom 2004. god. u Smederevu na lokaciji na kojoj smo i danas. Godinu dana kasnije posle raskida partnerstva nastaje novo ime firme „Service Pack“ koje govori o našoj težnji da napravimo paket usluga kojim ćemo pokriti sve potrebe IT tržišta kod nas. Naravno težnja je gotovo nedostižna ali da bi postigli maksimum moramo težiti savršenstvu.

Proširenje…

Nakon šest godina uspešnog poslovanja javila se potreba za proširenjem.
2010. god. počela je sa radom i naša radnja u Beogradu. Rad i trud koji svakodnevno ulažemo daje dobre rezultate. Ocenili ste nas najvišim ocenama i preporučili prijateljima pa cemo uskoro morati ponovo da se proširujemo.

Servis

Računarska tehnika jako brzo napreduje pa se samim tim i problemi odnosno kvarovi na računarima menjaju. Svakodnevno se pojavljuju nove situacije koje treba rešiti.

Trudimo se da pretimo promene i konstantno ulažemo u nove i savremenije alate tako da praktično za nas ne postoji nerešivi kvar.